2015.gada  Latgales 2.līgas čempionāts futbolā

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Noskaidrot labākās Latgales futbola komandas.

1.2. Veicināt jauniešu līdzdalību sporta sacensībās.

1.3. Noteikt divas labākās komandas – 2.līgas finālsacensību dalībnieces.

2. SACENSĪBU VADĪBA

2.1. Čempionātu organizē LFF Latgales FC vadītājs Andrejs Sipailo – tālrunis. +37128334427

2.2. Čempionāta tiešā vadība uzdota disciplinārajai komisijai (DK), kurā ietilpst Latgales reģiona tiesnešu koordinators un reģionu futbola centra vadītājs.

 3. VIETA UN LAIKS

3.1. 2015.gada Latgales 2.līgas čempionāts notiek no 2015.gada aprīļa līdz 2015.gada 27. septembrim.

3.2. Spēļu kalendārs tiek apstiprināts pārstāvju sanāksmē un izmaiņas tajā var veikt tikai izņēmuma gadījumos.

3.3. Lai veiktu izmaiņas kalendārā, prasītājam kalendārās nedēļas laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža jāieskaita organizatoru kontā 20 eiro.

3.4. Par izmaiņām kalendārā (laiks, vieta, spēles sākums) piecas dienas iepriekš  reģiona FC vadītājs, sazinoties ar pretinieku komandu, informē to un pieņem lēmumu par spēles pārcelšanu.

3.5. 2.līgas čempionāta pusfināla un fināla spēles notiek no 1. līdz 19. oktobrim. Pusfināla un fināla spēlēs nevar piedalīties Virslīgā un 1.līgā pieteiktie spēlētāji, kā arī klubi, kuri nav LFF biedri.

4. DALĪBNIEKI

4.1. Čempionātā piedalās Latgales reģionu klubi un komandas, kuri apņemas pildīt nolikuma nosacījumus. Futbolistiem uz spēli jābūt LFF izdotai licencei vai pases kopijai, kas jāuzrāda spēles tiesnesim.

4.2. Čempionātā atļauts piedalīties futbolistiem no 16 gadu vecuma (1999.dz.g.). Ar individuālu vecāku un ārsta atļauju tiek pielaisti spēlēm 2000. gadā dzimušie futbolisti.  

4.3  Latvijas 2.līgas čempionāta 1.posmā var piedalīties ne vairāk kā 4 spēlētāji no Virslīgas un 1.līgas čempionātu pieteikuma, bet laukumā atrodas tikai 1 (viens) spēlētājs. 1997.g.dz. un jaunāki futbolisti var piedalīties bez ierobežojuma.

Minētajiem spēlētājiem ir jāsaņem Virslīgas vai 1.līgas kluba piekrišana šo spēlētāju dalībai 2.līgas čempionātā.

4.4. Pārejas starp klubiem un papildus pieteikumi ir atļauti no čempionāta sākuma līdz 2015.gada 1.septembrim, iesniedzot reģiona centram nepieciešamos dokumentus pārejas noformēšanai. Vienam spēlētājam ir atļauta tikai viena pāreja sezonas laikā.

4.5. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, pieteikumā to apstiprinot ar attiecīgo parakstu. Nepilngadīgo futbolistu veselības atbilstību ar savu parakstu apstiprina viņu vecāki.

5. PIETEIKUMI

5.1. Komandu pieteikumi iesniedzami čempionāta DK līdz šī gada 15. aprīlim.  Vārdiskie pieteikumi, kuros jāuzrāda spēlētāja vārds un uzvārds, dzimšanas gads, trenera-pārstāvja vārds un uzvārds, kontakttelefons, e-pasts, faksi un spēļu laukuma adrese jāiesniedz uz e-pastu .

 6. SACENSĪBU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Sacensības notiek pēc pastāvošajiem FIFA noteikumiem, spēles laikā atļautas 7 spēlētāju maiņas.

6.2. 2.līgas finālturnīrā piedalās Latgales 2.līgas čempionāta uzvarētāja komanda.

6.3 Latvijas 2. līgas čempionāta 2. posmā piedalās tikai 1.posma uzvarētāji - Latvijas reģionu čempionātu uzvarētāji. Gadījumā, ja reģiona čempionātu uzvarētāji atsakās no dalības vai nevar piedalīties 2.posmā, pamatojoties uz p.4.1. un p.5.1., 2.posmā, pēc attiecīgā reģiona koordinatora rekomendācijas, var piedalīties komanda, kura ir ieņēmusi zemāku vietu reģiona čempionātā.

6.4. Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā pirms spēles, tās laikā un pēc spēles, kā arī 3 spēles bumbas un 2-4 bumbu padevējus.

6.5. Par atkārtotu neierašanos uz spēli un rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem ar Latgales 2.līgas čempionāta DK lēmumu komandu izslēdz no čempionāta (dalības maksa netiek atmaksāta).

6.6. Komandai ieskaita zaudējumu ar 0:5, ja:

a) tā neierodas uz kārtējo spēli, kā arī atlīdzina visus argumentētos izdevumus pretiniekam un ieskaita organizatoru kontā 150 eiro soda naudu;

b) spēle tiek pārtraukta vienas vai abu komandu nedisciplinētības dēļ, papildus komanda (-as) ieskaita organizatoru kontā 100 eiro soda naudu;

c) spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām sacensību vietā un par šādu pārkāpumu organizatoru kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

d) spēlei pieteikts diskvalificēts vai nereģistrēts spēlētājs, papildus organizatoru kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

e) komanda (-as) demonstratīvi atstāj laukumu, papildus organizatora kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

f) saimnieki nenodrošina nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

6.6. Spēļu vietās oficiāli kārtības sargi nav obligāti, ja par kārtību sacensību laikā atbild saimnieku komandas oficiālās personas.

6.7. Sīkāku traumu gadījumos, medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (medmāsas) vai treneri. Laukuma saimniekiem obligāti jābūt nokomplektētai pirmās palīdzības medicīniskajai somai. Nopietnu traumu gadījumos "laukuma saimnieks" nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

6.8. Komandu vienādu formu gadījumā tā jāmaina “viesiem”.

 7. PROTESTI

7.1. Protestus rakstveidā iesniedz čempionāta DK 24 stundu laikā pēc spēles, informējot spēles galveno tiesnesi un 15 minūšu laikā pēc spēles izdarot atzīmi spēles protokolā.

7.2. Protesta iesniedzējam līdz tā izskatīšanai jāiemaksā organizatoru kontā 25 eiro. Ja protestu apmierina – iekasēto naudu kompensē.

7.3. Protestus nepieņem par 11 m soda sitieniem, “aizmugures stāvokli”, ieskaitītajiem vai neieskaitītajiem vārtiem un spēles laiku.

 8. TIESNEŠI

8.1. Spēles tiesā LFF licencēti tiesneši un asistenti , kurus attiecīgajā teritorijā nozīmē Latgales tiesnešu koordinators.

8.2. Tiesnešu lēmums spēles laikā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu treneri-pārstāvji.

8.3. Komandām ir tiesības čempionāta DK pieprasīt spēles komisāru no LFF apstiprināta saraksta uz konkrētu spēli, sedzot visus ar to saistītos izdevumus.

9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

9.1. Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru – 3 p., par neizšķirtu – 1 p., par zaudējumu – 0 p.

9.2. Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:

a) labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti),

b) labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,

c) vairāk gūto vārtu visās spēlēs,

d) vairāk uzvaru visās spēlēs,

9.3. Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:5, ja tā izspēlējusi 50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

10. APBALVOŠANA

10.1. 1.-3.vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem.

10.2. 1.-3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri (kopā - maksimums 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar medaļām.

10.3. Ar īpašajām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais vārtsargs, aizsargs, pussargs, uzbrucējs un rezultatīvākais spēlētājs.

11. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

11.1. Čempionāts notiek uz daļējiem pašfinansēšanas noteikumiem.

11.2. Komandām dalības maksa ir 1000(viens tūkstotis) eiro. Dalības maksa jāsamaksā līdz pirmajai spēļu kārtai. Ja dalības maksa netiek samaksāta komanda tiek izslēgta no sacensībām.  Dalības maksa tiks izmantota organizatoriskajam darbam: spēļu apkalpošanai, apbalvošanai, materiālu sagatavošanai, datorspeciālistam, komandējumiem, dienas naudām u.c.

Disciplinārie un finansiālie sodi

I. Spēlētājs, kurš noraidīts no laukuma, automātiski izlaiž nākošo spēli līdz atsevišķam DK lēmumam.

II. Spēlētājs, kurš saņem trešo brīdinājumu sezonā, automātiski izlaiž nākošo spēli, pēc katriem nākošajiem diviem brīdinājumiem – izlaiž spēli. Divi brīdinājumi vienā spēlē (noraidījums) kvalificējas kā viens brīdinājums (ja nav īpašu pārkāpumu) – spēlētājs izlaiž spēli.

III. Soda sankcijas par noraidījumiem:

1) par acīmredzamu vārtu gūšanas iespējas liegšanu – diskvalificē uz vienu spēli;

2) par necenzētu vārdu, aizvainojošu žestu un izteicienu lietošanu diskvalificē līdz divām spēlēm un 50 eiro soda nauda;

3) par mēģinājumu iespert spēlētājam vai fiziski ietekmēt to - diskvalifikācija līdz 2 spēlēm un 70 eiro soda nauda;

4) par spļaušanu konkrētai personai diskvalifikācija uz 2 spēlēm un soda nauda 100 eiro;

5) par tīšu speršanu spēlētājam diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un 150 eiro soda nauda;

6) par mešanu tiesnesim, spēlētājam vai skatītājam ar priekšmetu - diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un 120 eiro soda nauda;

7) par abpusēju rupjību diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un soda nauda 100 eiro katram incidenta dalībniekam;

8) par tiesneša apvainošanu diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un soda nauda 150 eiro;

9) par mēģinājumu fiziski ietekmēt tiesnesi diskvalifikācija līdz 5 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un soda nauda 200 eiro;

 10) par izteikti rupju spēli, radot spēlētājam traumu, diskvalifikācija līdz 5 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un sods 200 eiro;

11) par fizisku darbību pret tiesnesi diskvalifikācija līdz 6 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un soda nauda 300 eiro.

IV. Komandu oficiālo pārstāvju (treneru, sponsoru u.c.) pārkāpumi tiek izskatīti atsevišķi un viņu sods dubultojas (pēc p.III 2-11).

V. Atsevišķos gadījumos, kas nav ietverti Reglamentā, DK, vadoties no LFF čempionāta nolikuma, ir tiesības pieņemt īpašus lēmumus.

VI. Soda sankciju nepildīšanas gadījumā komanda var tikt izslēgta no čempionāta.

VII. Pretenzijas par tiesnešu darbu tiek izskatītas atsevišķi STK sēdē pēc oficiāla un argumentēta pieprasījuma.

VIII. Sporta bāžu nodrošinājums spēļu sarīkošanai:

1) sagatavots laukums un ģērbtuves divām komandām;

2) 3 spēles bumbas un 2-4 bumbu padevēji;

3) tiesnešu istaba ar karodziņiem, galdu, 3 krēsliem un minerālūdeni;

4) stadiona rezultātu tablo, afišas, spēļu kalendārs, turnīra tabula;

5) kārtības uzturētāji un radiofikācija (pēc iespējas).

 IX. Ja komanda nepilda p.VIII nosacījumus (izņemot a.p. 5) spēļu vieta var tikt nosacīti diskvalificēta, bet komanda ieskaita līgas kontā 50 eiro soda naudu par katru pārkāpumu.

X. Komandai var tikt piemērots sods 50 eiro apmērā arī par:

1) nesakoptu teritoriju stadionā un nodarbībām citos sporta veidos spēļu laikā;

2) sprāgstvielu šaušana spēļu laikā un pārtraukumā (par katru);

3) atteikšanos parakstīt protokolu;

4) dažādu priekšmetu mešanu uz laukuma (par katru).

XI. Komandām sodus piemēro pēc tiesnešu izdarītajām atzīmēm protokolos, ko ar parakstu apstiprina abu komandu pārstāvji. Ja šādu atzīmju protokolā nav, tad sodu var piemērot ar DK speciālu lēmumu, piedaloties komandu pārstāvjiem vai arī, ja konkrētajā spēlē ir piedalījies vai novērojis kāds DK loceklis.

XII. Spēļu vietās jānodrošina: vieta (sols) 7 rezerves spēlētājiem un treneriem, tualete (var būt sausā) skatītājiem, vienādi ģērbti bumbu padevēji, kā arī aizliegums ienest tribīnēs stikla traukus. Pēc iespējām ieteicams sarūpēt mazgāšanās iespēju un noorganizēt bufetes darbu.