Apstiprinu
"LFF Latgales futbola centrs" valdes loceklis A.Sipailo

2016.GADA LATGALES JAUNATNES  FUTBOLA ČEMPIONĀTA 

NOLIKUMS

 1. Mērķis un uzdevumi
  1. Futbola popularizācija Latgales reģionā.
  2. Jauno futbolistu spēļu prakses nodrošināšana.
  3. Jaunu komandu veidošana.
 2. Sacensību vadība
  1. Sacensības organizē nodibinājums "LFF Latgales futbola centrs".
  2. Tiešo sacensību vadību uzņemas nodibinājuma "LFF Latgales futbola centrs" valdes loceklis un Latgales reģiona tiesnešu koordinators.
 3. Sacensību vieta un laiks
  1. Sacensības notiek no 2016.gada 20. aprīļa līdz 16.septembrim pēc klubu un "LFF Latgales futbola centrs" kopīgi izstrādāta kalendāra. 
 4. Dalībnieki:
  1. Latgales Jaunatnes  futbola čempionātā var piedalīties Latgales sporta skolu un futbola klubu komandas.
  2. Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecuma dzimušiem un jaunākiem sportistiem. Jebkurš futbolists var spēlēt vairākās vecuma grupās. Spēlētājiem ir jābūt LFF izdotai licencei vai pasei.
  3. Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formas tērpam.
  4. Komandu spēlētājiem obligāti jāspēlē tikai futbola apavos un  ar kāju aizsargiem.
 5. Sacensību sarīkošanas kārtība
  1. Komandas skaits ir neierobežots. Sacensību sarīkošanas kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita.
  2. Maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotās maiņas.
  3. Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara-3p.;neizškirts-1.p.;zaudējums-0p.). Ja divām vai vairākām komandām būs vienāda punktu summa, tad augstāku vietu ieņems komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti). Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, gūtie vārti).
  4. U7 vecuma grupa savā starpā izspēlējot viena apļa turnīru. 
  5. U8 un U9 vecuma grupas dalībkomandas tiek sadalītas divās apakšgrupas. Grupas pirmās trīs vietu ieguvējas iekļūst Latgales Jaunatnes čempionāta finālā, kurā ar nopelnītiem punktiem savā starpā izspēlē ar citas grupas pirmās trīs vietas ieguvējas komandas.
  6. U10, U11, U12 vecuma grupās dalībkomandas tiek iedalītas divās apakšgrupās, izvērtējot komandu spēku samēru. „A” grupā spēlē sešas spēcīgākās komandas pēc iepriekšējo gadu rezultātiem, bet „B” grupā spēlē komandas, kuras netika labāko sešu komandu pulkā. „A” grupas pirmo divu vietu ieguvējas iekļūst Latvijas čempionāta finālā, bet U10 un U11 vecuma grupās 5. un 6. vietas ieguvējas spēlē ar „B” grupas pirmo divu vietu ieguvējām par spēlēšanu „A” grupā nākamajā sezonā, savā starpā izspēlējot viena apļa turnīru.
 6. Pieteikumi:
  1. Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 2016.g. 15.martam
   (e-pasts: ). Pieteikumā jāuzrāda pieteikto komandu vecuma grupa un skaits.
  2. Komandu  vārdiskie  pieteikumi  iesniedzami   līdz  2016.g. 15.aprīlim  (e-pasts: ).
 7. Apbalvošana:
 8. Finansiālie noteikumi:
  1. Latgales Jaunatnes  futbola čempionāta (U7, U8, U9) organizatoriskie izdevumi (kausi, balvas, medaļas, tiesnešu  nodrošinājumu) tiek segti no dalības maksām EUR 35,- (trīsdesmit pieci eiro) no katras pieteiktās komandas;
  2.  Latgales Jaunatnes  futbola čempionāta (U10, U11, U12) organizatoriskie izdevumi (kausi, balvas, medaļas, tiesnešu  nodrošinājumu) tiek segti no dalības maksām EUR 25,- (divdesmit pieci eiro) no katras pieteiktās komandas;
  3. Izdevumus, kas saistīti ar komandu nokļūšanu sacensībās sedz komandējošās organizācijas;
  4. Izdevumus, kas saistīti ar bāžu īri,  medicīniskā personāla nodrošinājumu sedz laukuma saimnieki.
 9. Speciālie noteikumi:
  1. Komandējošās organizācijas atbildīgas par savu spēlētāju veselības stāvokli, par savu spēlētāju un skatītāju (t. sk. vecāku) uzvedību sacensību laikā un sacensību vietas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu.
  2. Sīku traumu gadījumos spēlētājiem pirmo palīdzību sniedz komandu treneri. Nopietnu traumu gadījumos „laukuma saimniekiem” jānodrošina kvalitatīva medicīniskā palīdzība.
  3. Spēlētājs, kurš spēles laikā saņēmis sarkano kartiņu, tiek noraidīts līdz spēles beigām.

Vecuma grupa

Norises datumi

Laukuma izmērs,      vārtu izmērs

Spēlētāju skaits

Spēles laiks

Spēles bumba

Latgales  fināls

U12 (2004.dz.g.)

20.04.-23.08.2016.

65x45

5x2

8

2x20

Nr.4

-

U11 (2005.dz.g.)

9.05.-16.09.2016.

60x40

5x2

8

2x20

Nr.4

Pārspēles 16.09.16.

U10 (2006.dz.g.)

27.04.-09.09.2016.

60x40

5x2

8

2x20

Nr.4

Pārspēles  09.09.16.

U9 (2007.dz.g.)

3.05-17.06.2016.

55x35

5x2

6

1x20

Nr.3

04.08.16.

U8 (2008.dz.g.)

06.05.-02.08.16.

50x35

5x2

6

1x20

Nr.3

12.08.16.

U7 (2009.dz.g.)

10.06.-22.06.15.

50x30

5x2

6

1x20

Nr.3

-